- automatizované systémy riadenia
- systémy Scada / HMI
- meranie a regulácia
- dodávka a montáž elektro
- výroba rozvádzačov
- projektová činnosť
- počítačové služby, spracovanie údajov
- elektrická požiarna signalizácia
- tvorba web stránokAutomatizované systémy riadenia

- analýza problému a návrh najvhodnejšieho spôsobu riadenia jednotlivých zariadení, alebo celých technologických liniek
- vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskych činností
- riadiace systémy na báze programovateľných logických automatov, alebo riadiacich počítačov
- kompletná dodávka a montáž zariadení
- vypracovanie užívateľských programov
- oživenie a odskúšanie zariadení, zaškolenie obsluhy


Systémy Scada / HMI

- dodávka systémov Scada / HMI
- vypracovanie vizualizačného softvéru podľa požiadaviek zákazníka
- súčasťou vizualizačného softvéru sú okrem samotného riadenia tecnológie aj databázové a archívne súbory, umožňujúce sledovať a archivovať údaje z technologického procesu
- štandardom je aj možnosť sledovania, poprípade ovládania aplikácie cez internet


Meranie a regulácia

- okrem samotného predaja zariadení pre meranie a reguláciu sa venujeme aj návrhom,
dodávkou a montážou týchto zariadení, takisto poskytujeme technickú podporu a servis


Elektrická požiarna signalizácia

- projektovanie EPS
- inštalácia a opravy EPS
- revízie EPS


Elektro

- vypracovanie projektovej dokumentácie
- výroba a montáž rozvádzačov a ovládacích skríň
- dodávka a montáž elektrorozvodov a zariadení elektro
- rekonštrukcie elektrorozvodov
- realizácia prípojok NN a VN
- dodávka, montáž a rekonštrukcie trafostaníc
- dodávka, montáž a rekonštrukcie bleskozvodov
- svetelná technika - návrh, dodávka a montáž
- vykonávanie revízií a vypracovanie revíznych správ elektro